Udruga djece roditelja s posebnim potrebama “Put u život” – PUŽ

Vi nam možete pomoći da budemo brži!

Ove godine obilježavamo 10 godina djelovanja u našoj ”Puževoj kućici”. Put do nje je bio težak, neizvjestan,

No, uspjeli smo, polako, dostići taj cilj. Osigurali smo adekvatan prostor za provedbu naših aktivnosti.

Naravno, sve to uz pomoć naših prijatelja, donatora i naravno uz puno rada.

 

Pročitajte i pogledajte kratku priču o našoj ”Puževoj kućici”.  Ona je počela desetak godina ranije, osnivanjem Udruge, a traje i danas. Vjerujemo da će tako biti i u buduće.

Bilo je lijepo prenositi ovu priču i prisjetiti se mnogih zgoda i nezgoda vezanih za to doba. Ponovno pregledati fotografije, poznata lica… Sjetiti se kako smo se veselili svakoj ”ciglici”. I koliko smo se zdušno borili za nju. Za ”Puževu kućicu”.