Udruga ''Put u život'' – PUŽ

PUŽ – partner na projektu ”Zdravstvo u zajednici”Centar Sirius je 19.03.2018. potpisao Ugovor za provedbu projekta ”Zdravstvo u zajednici”, na kojem je naša Udruga jedan od partnera. Projekt je bio prijavljen na natječaj Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja. 

Naša Udruga je jedna od partnerskih organizacija na projektu. Sudjelovali smo na prvom sastanku projektnog tima, 16.04.2018. Trenutno je u toku priprema elemenata vidljivosti projekta, a započela je i edukacija nastavnika za uvođenje i provedbu programa društveno korisnog učenja na Zdravstvenom veleučilištu. 

Provedbu aktivnosti projekta možete pratiti na stranicama Centra Sirius, njihovoj FB stranici, te na stranicama ostalih partnera: Zdravstvenog veleučilišta i SKAC-a Palma

Na našoj stranici objavljeni su osnovni podaci o projektu, a pratit ćemo i provedbu, naročito dio u kojem aktivnije sudjelujemo. Informacije ćemo objavljivati i na našoj FB stranici.

Generic selectors
točan pojam
traži u naslovima
traži u sadržaju
traži u objavama
traži na stranicama
Filter kategorija
Aktivnosti
Čitaonica
Mediji
Obrazovanje
Ostalo
Partnerstva
Pitanja i odgovori
Pomoćnici u nastavi
Prava
Pristupačnost
Projekti
Projekti PUŽ-a
Udruga
Vaša podrška
Vijesti