Udruga djece roditelja s posebnim potrebama “Put u život” – PUŽ

Vi nam možete pomoći da budemo brži!

Kontakt

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ”Put u život”

Đakovačka 11,

HR-10000 Zagreb

OIB: 75502271466

puz@udrugapuz.hr

Ukoliko ste na Facebooku potražite nas na:

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ”Put u život”

Ukoliko želite doći k nama u Đakovačku 11 (Ljubljanica, Remiza) možete slobodno navratiti. Ipak, bilo bi dobro da naš prvi susret bude dogovoren.

Dogovoriti se možemo telefonom, e-mailom …..

Na karti PUŽ je označen naranđastom točkom.

Žuta linija je pješačka – put od Ljubljanice (okretište tramvaja) do naše Udruge i natrag.

Crvena linija označava put za vozače.

Obzirom da ima dosta jednosmjernih ulica potrebno je kružiti.

Sa Zagrebačke avenije nije dozvoljeno skretanje desno prema Ljubljanici. Zato put za vozila ide s Ulice Dragutina Golika, Maceljskom, Svetoivanskom, Fallerovim šetalištem, desno u Kaptolsku i desno u Đakovačku.

Đakovačka 11