SADRŽAJ STRANICE REZULTAT JE NAŠIH ISKUSTAVA I ISTRAŽIVANJA TE NE MOŽEMO U SVAKOM TRENUTKU JAMČITI DA SU SVI PODACI U SVAKOM TRENUTKU TOČNI I AŽURNI.

IPAK, NADAM SE DA ĆE VAM POMOĆI KAO POLAZIŠTE ZA AKCIJU


Kojim putem krenuti u  trenucima kad postaje jasno da će Vaše dijete trebati pojačanu njegu i skrb i nakon svog prvog rođendana? Dio materije pokrivaju dole navedeni zakoni i pravilnici.

Procedura je slijedeća -

Sa medicinskom dokumentacijom, mišljenjem (jednog ili više) liječnika specijalista o potrebi produžene skrbi, javljate se Centru za socijalnu skrb na kojem imate prijavljeno prebivalište i predajete zahtjev za vještačenjem djeteta od strane Prvostupanjske stručne komisije. Trebat ćete priložiti još neke dokumente, izvode, obaviti preglede ... o čemu će Vas informirati Vaš socijalni radnik.

Nakon obavljenog pregleda komisije čekate rješenje. Ovisno o Nalazu i mišljenju komisije Centar za socijalnu skrb donosi rješenje o težini oštećenja Vašeg djeteta. Različiti članci odnosno težine oštećenja donose različita prava.

Neka od prava koja ostvarujete na temelju Rješenja Centra za socijalnu skrb, odnosno vještačenja, su:

- osobna invalidnina - djetetu

- tuđa pomoć i njega - djetetu

- povećani dječji doplatak

Ukoliko želite ostvariti pravo na  dopust zbog njege djeteta (najduže do 8. godine života djeteta) ili pravo na rad s polovinom radnog vremena (SRV) dokumentaciju trebate predati na povjerenstvo HZZO-a.

 

Savjetujem Vam da se dobro informirate, dobro pročitate sve papire koje potpisujete, ako se smatrate oštećenim imate se pravo žaliti. U svakom slučaju, inzistirajte na tome da Vam sve bude jasno, sva Vaša prava i obaveze u pojedinom slučaju.

 

Želimo Vas upozoriti, da budete svjesni da će Vam u slučaju dopusta naknada biti 2.000,00 Kn, kao i mirovinska osnovica za sve te godine. Kad krenete u mirovinu koeficijent tih godina biti će obračunavan prema iznosu naknade.

Isto i u slučaju rada s polovinom radnog vremena. Vi ćete ''na ruke'' ukupno ( od poslodavca i socijalne skrbi)dobivati onoliko koliko bi dobivali da radite puno radno vrijeme, no samo na dio plaće poslodavca biti će Vam uplaćivani puni iznosi mirovinskih doprinosa, dok će Vam za drugi dio biti izračunata naknada (obračunom i obrascem za koji nismo uspjeli naći zakonsku podlogu u nijednom pravilniku - ako netko zna neka javi) koja će biti osnovica za mirovinski doprinos. Skraćeno, Vaše uplate u II stup mirovinskog iz dijela koji dobivate od poslodvaca i dijela koji uplaćuje socijalna skrb neće biti jednake. Ova druga će biti manja.

 

Na žalost, mene, ni moje kolegice nitko nije upozorio na ovu činjenicu. Znam da nemamo puno izbora i u postojećem nerazvijenom sustavu podrške uvijek ćemo odabrati dijete i njegovu dobrobit. No mislim da je važno biti svjestan što nas čeka u daljoj ili bližoj budućnosti.

 

Područje invaliditeta pokriva stotine različitih zakona, pravilnika i u toj šumi propisa vrlo teško se snaći. Dio njih naveden je niže na stranici. Možda Vam ti linkovi posluže za početak istraživanja.

Koliko toga nas još čeka u toj šumi propisa?


PETICIJA/ZAHTJEV

OBRAČUN NAKNADA ZA RAD S POLOVICOM RADNOG VREMENA, ODNOSNO UPLATA DOPRINOSA MIROVINSKOG OSIGURANJA ZA RODITELJE KOJI KORISTE PRAVO NA DOPUST ILI RAD S POLOVICOM RADNOG VREMENA........


LINKOVI NA ZAKONE:

 

DEKLARACIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM - NN 47/2005

 

Zakon o radu (pročišćeni tekst) - NN 137/2004.

Zakon o mirovinskom osiguranju - NN 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04 i 92/05

Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja - NN 147/2002, 175/03 i 177/04)

 

Zakon o socijalnoj skrbi - NN 73/1997, 27/2001, 59/2001, 82/2001, 103/2003, 44/2006, 79/2007

 

Pravilnik o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta - NN 92/03 

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima NN 105/2007

Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima - NN 64/2002

Pravilnik o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi - NN 101/1999 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi - NN 120/2002.

 

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi - NN 10/1997.

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja - NN 134/1997.

Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja - NN 133/1997.

 

Zakon o osnovnom školstvu - pročišćeni tekst - NN 69/2003.

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju - NN 23/1991.

Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu - NN 13/1991.

 

Pravilnik o znaku pristupačnosti NN 16/2005

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znaku pristupačnosti NN 66/2005

Koliko sam uspjela proučiti pravilnike koji su stupili na snagu s 01.01.2007. oni određuju način oslobađanja za dvije vrste naknada:

1. godišnja naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila (godišnja naknada)

2. plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (cestarina)

 

Pravo na oslobađanje gornjih naknada imaju:

osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više, za jedan osobni automobil u svom vlasništvu

 

POSTUPAK:

1. Pisani zahtjev Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Uprava cestovnog prometa, Zagreb, Prisavlje 14  koje će na temelju

- zahtjeva i 70 kn biljega

- preslike prometne dozvole i knjižice vozila

- rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjen ili ...... (ostalo sami pročitajte u pravilniku)

i zadovoljenih ubjeta izdati Rješenje za oslobađanje plaćanja godišnje naknade i cestarine osobe s invaliditetom.

Upute sa stranica Ministarstva

 

S tim rješenjem:

- pri godišnjoj registraciji automobila, dobiva se naljepnica u Stanici za tehnički pregled (17 kn) i ne plaća se godišnja naknada za uporabu javnih cesta

- Hrvatske autoceste na temelju Rješenja, fotografije osobe i preslike osobne iskaznice izdaju potvrdu/smart karticu za oslobađanje od plaćanja cestarina (20,00 kn kod osobnog preuzimanja, odnosno 37,50 kn kod dostave poštom)

 

Rok za zamjenu starih kartica je 6 mjeseci.

Nisam uspjela shvatiti koliko dugo vrijede nova Rješenja, naljepnice i smart kartice.

 

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine NN 143/2006

Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine NN 143/2006