ULOGA UREDA PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU U SKRBI ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU


izvod iz prezentacije mr.sc. Maje Gabelica Šupljika, prof.psihologije i Više stručne savjetnice Ureda sa 7.škole za voditelje udruga invalida 2004. godine u organizaciji HSUTI-ja


REPUBLIKA HRVATSKA

PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

A.HEBRANGA 4, 10000 ZAGREB

Tel:01/4929-669; 01/4921-278;    Fax:01/4921-277;

E-mail: pravobraniteljica@pravobraniteljzadjecu.hr


ŠTO NIJE PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

ŠTO JEST PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

 • Odvjetnički ured
 • Centar za socijalnu skrb
 • Ustanova za dijagnostiku/forenziku
 • Tijelo izvršne vlasti (ministarstva, uredi državne uprave) u kojem se donosi odluka
 • Mjesto razrješavanja sporova (imovinskih, partnerskih, roditeljskih i sl.)
 • Posrednik djece prema svijetu odraslih
 • Glasnogovornik djece
 • Korektiv vlasti u odnosu na djecu i njihova prava
 • Promatrač rada tijela uprave
 • ''Watch-dog'' - pas čuvar djetetovih prava
 • Mjesto promicanja prava djece

OBILJEŽJA PRAVOBRANITELJA ZA DJECU


RAZINE DJELOVANJA

Predstavljanje institucije i promicanje dječjih prava u javnosti

Inicijative i globalno djelovanje

Savjetovanje u vezi zaštite prava i interesa djece

Razmatranje pojedinačnih slučajeva ugroženosti ili povrede prava djeteta


DOSADAŠNJE DJELOVANJE


POTREBE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (prema pojedinačnim prijavama)


INICIJATIVE


02.11.2004.