Udruga djece roditelja s posebnim potrebama “Put u život” – PUŽ

Vi nam možete pomoći da budemo brži!

Projekti

Puževi projekti

Svaki PUŽ-ev projekt rezultat je promišljanja o mogućem rješavanju problema s kojima naše obitelji žive, a u skladu s našim vrijednostima, misijom i vizijom. S tom slikom počinjemo. Realnost je da ne možemo preskakati stepenice i ne možemo sve i odmah. Za svaki PUŽ-ev korak potrebni su resursi.

Od početka djelovanja Udruge proveli smo preko 180 ugovorenih (sufinanciranih i financiranih projekata). Potpisom ugovora o su/financiranju projekta posao tek počinje. Projekte treba provesti u skladu s uvjetima donatora i svim onim što smo napisali u prihvaćenom projektu. I na kraju izvještavanje, prema uvjetima donatora (jednostavnije ili kompliciranije ovisno o donatoru, veličini projekta, ugovorenom iznosu itd.

Tema projekta

Iako imamo niz problema i projektnih ideja, ne možemo svaku ideju prijaviti na svaki natječaj.

Natječaji se uvijek raspisuju za određena područja i u uvjetima natječaja,  navedeni su prioriteti financiranja, odnosno prihvatljive i neprihvatljive aktivnosti. Donatori, naročito lokalne zajednice, državna tijela i operativni programi EU, natječaje raspisuju za prioritetna područja koja su definirana različitim dokumentima (strategijama, planovima, ugovorima i sl.) Ukoliko projekt nije relevantan za područje koje je određeno natječajem/javnim pozivom, neće biti prihvatljiv za ugovaranje.

U uvjetima natječaja obično piše i na koji način će se projekt ocjenjivati. Važno je, ukoliko je moguće, prilagoditi/uskladiti projekt kako bi što bolje odgovorio i na ove zahtjeve.

Proračun projekta i njegova realizacija

Ugovoreni iznos za provedbu projekta uobičajeno vidimo kao količinu novca koju je neka udruga dobila. Oni koji nisu provodili projekte, naročito u udrugama ne vide pozadinu tog iznosa.

Kod prijave projekta proračun čini važan dio aplikacije. Svaki navedeni trošak mora biti direktno povezan s planiranim aktivnostima i obrazložen. Iznosi trebaju biti realni. Također, proračun, kao i čitav projekt, mora biti u skladu s uvjetima svakog pojedinog natječaja. U uvjetima natječaja uvijek su navedena pravila sastavljanja proračuna, te prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi.

Uobičajeno će ugovor s donatorom biti ugovor  o sufinanciranju projekta, a ugovoreni iznos puno manji od onog koji ste planirali i koji je potreban za provedbu i ostvarenje planiranih ciljeva. Jedino su ugovori za projekte koje financira ili sufinancira EU (prema jasno određenim pravilima) u iznosu koji ste planirali vrlo detaljnim proračunom.

Pri provedbi projekta morate voditi računa i o troškovima i načinu na koji troškove stvarate. Troškovi koje će donator priznati su samo oni koji su predviđeni proračunom, ako za njih imate svu propisanu dokumentaciju, odnosno provedete sve propisane procedure koje morate dokumentirati.

Iznos sredstava koji niste potrošili ili opravdali na način koji propisuje donator, morate vratiti donatoru.

I to je to

Ukratko.

Ima puno toga što smo morali naučiti kako bi rješavanje naših problema i potreba pretočili u projekte, dovoljno kvalitetne da prođu na natječajima. Sama provedba projekta, uobičajeno je manji problem. Ono što je velik posao, koji treba naučiti, je dokumentiranje aktivnosti i troškova (naročito na EU projektima).

I stalno treba učiti …..