Udruga djece roditelja s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom “Put u život” – PUŽ

Vi nam možete pomoći da budemo brži!

PUŽ – partner na projektima

PUŽ – partner

 

Na većini projekata koje smo provodili PUŽ je bio nositelj, no otvoreni smo i za ulogu PUŽ – partner na projektima drugih organizacija.

Kao partner trudimo se ispuniti sve prihvaćene obaveze i ponašati se na način koji mi očekujemo od naših partnera, u slučaju kada je PUŽ nositelj projekta. 

Partneri smo na projektima kada su ciljevi projekta sukladni ciljevima naše Udruge i kada možemo pridonijeti provedbi projekta. 

 

 

Zdravstvo u zajednici

19.03.2018. – 18.03.2020.

 

Nositelj projekta:

Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

Partneri na projektu:

Zdravstveno veleučilište Zagreb

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ”Put u život”

Studentski katolički centar ”Palma”

 

Opći cilj projekta

Povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice

Specifični ciljevi projekta:

1. Razviti program društveno korisnog učenja na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb

2. Osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu društveno korisnog učenja

3. Uspostaviti i implementirati održivi program društveno korisnog učenja u suradnji visokoobrazovne ustanove s organizacijama civilnoga društva

 

Projektne aktivnosti:

Element 1.

Razvoj i unaprjeđenje kapaciteta visokoobrazovne ustanove za provedbu programa društveno korisnog učenja

1.1. Osposobljavanje nastavnika za uvođenje i provedbu programa društveno korisnog učenja
1.2. Izrada kurikuluma i metodologije za kolegij “Društveno korisno učenje”
1.3. Uvođenje kolegija “Društveno korisno učenje”

Element 2.

Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa društveno korisnog učenja

2.1. Osposobljavanje zaposlenika organizacija civilnoga društva za rad sa studentima u okviru programa DKU
2.2. Izrada standarda i metodologije za praćenje rada studenata

Element 3.

Provedba programa društveno korisnog učenja

3.1. Izvođenje kolegija Društveno korisno učenje
3.2. Provedba programa društveno korisnog učenja u organizacijama civilnoga društva
3.3. Praćenje rada studenata
3.4. Koordinacijski sastanci mentora
3.5. Izlaganje studenata
3.6. Izrada plana suradnje visokoobrazovne ustanove s organizacijama civilnoga društva

 

Iznos potpore: 897.041,68 kn

Donator:

Europska Unija iz Europskog Socijalnog Fonda i Ured za udruge Vlade RH

 

 

S  Udrugom Zamisli, često surađujemo. Formalnu suradnju ostvarili smo kao partnerska udruga na njihovim projektima osobne asistencije (od 2015.) i projektu ”Izazov invaliditeta u obitelji”, 2016.-2017. godine.

 

Osim neformalne suradnje s  Udrugom za samozastupanje, dva puta smo bili partner na njihovim projektima.

Prva partnerska suradnja ostvarena je na projektu ”Edukacija asistenata grupa za samozastupanje”, 2009.-2010. godine, a druga na projektu ”Community for all”, 2011.-2012. godine.