Udruga djece roditelja s posebnim potrebama “Put u život” – PUŽ

Vi nam možete pomoći da budemo brži!

O nama

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ”Put u život” djeluje od 1995. godine sa ciljem podizanja kvalitete života obitelji u kojima žive djeca/mladi s posebnim potrebama, razvoju mreže podrške djeci/mladima s posebnim potrebama i njihovim obiteljima, zastupanja prava i potreba djece/mladih/obitelji na području čitave RH.
Specifičnosti Udruge su:

 • aktivni članovi – roditelji koji organiziraju i koordiniraju rad Udruge
 • okupljanje roditelja i njihove djece različitih vrsta/stupnja teškoća i dobi.

Prostor Udruge, mjesto je okupljanja čitavih obitelji, ali i njihovih prijatelja. Na otvorene aktivnosti, osim naših članova rado dolaze djeca i mladi redovne populacije, volonteri, prijatelji. Nerijetko sami iniciraju aktivnosti. Naša Udruga postala je mjesto na kom se provodi obrnuta integracija, poštuju različitosti i izjednačavaju mogućnosti.

Prostor Udruge

Od osnivanja djelovali smo u različitim prostorima, a vlastiti objekt, Puževu kućicu,  kupili smo 2003. u sklopu projekta “Razvoj mreže podrške za djecu s posebnim potrebama i njihove obitelji”, donacijom Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe (CNF-CEE).

Objekt smo rekonstruirali, uredili i opremili na način da zadovoljava kriterije pristupačnosti, prilagođenosti i sigurnosti za sve naše korisnike. Financijska sredstva za rekonstrukciju najvećim su dijelom prikupljena zaslugom naših prijatelja u Švicarskoj, a kod uređenja i opremanja sudjelovali su tadašnje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, te brojne tvrtke i privatne osobe.

Aktivnosti

Aktivnosti Udruge isprepliću se, ali ih uvjetno možemo podijeliti na:

 • aktivnosti za djecu u Udruzi
 • aktivnosti za roditelje
 • aktivnosti usmjerene na suradnju s dionicima u području,
 • aktivnosti zastupanja i zagovaranja
 • aktivnosti za javnost

Organizirali smo niz predavanja, tribina, sudjelovali na brojnim stručnim skupovima i seminarima, nastupali u medijima, kontaktiramo i surađujemo s velikim brojem udruga i institucija vezanim za ovo područje. Aktivni smo sudionici kongresa, simpozija, okruglih stolova na kojima upozoravamo na položaj i probleme djece/mladih/odraslih s invaliditetom, ali i predlažemo konstruktivna rješenja.
Kontinuirano informiramo i savjetujemo naše članove i sve one koji nam se obrate. Istupamo u medijima u cilju informiranja javnosti, njene senzibilizacije i promoviranja prava osoba s invaliditetom. Redovno održavamo web stranicu www.udrugapuz.hr i FB stranicu.

Projekti

Od osnivanja PUŽ-a 1995. god., realizirali smo više od stosedamdeset (170) projekata i programa usmjerenih na rehabilitacijske, edukacijske i rekreativne aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju i mlade s invaliditetom, te njihove roditelje, braću i sestre, koje proširujemo i uvodimo nove ovisno o potrebama i mogućnostima.

Izdvajamo:

 • osnivanje specijaliziranog bibliotečnog odjela iz područja odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada s osobama s posebnim potrebama u suradnji s Gradskom knjižnicom 1997.;
 • iniciranje i sudjelovanje u osnivanju prve Igroteke u Hrvatskoj 1999. god. u suradnji sa Savjetovalištem centra za rehabilitaciju Fakulteta edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu;
 • aktivno sudjelovanje u projektu MATRA od 2000.g. – Program društvenih promjena, pokrenut inicijativom Zaklade Nizozemska-Hrvatska i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske.
 • Škola plivanja za djecu s invaliditetom;
 • Montessori terapiju za djecu s teškoćama u razvoju;
 • Polisenzorna stimulaciju MODAKT programom;
 • Rehabilitacija djece s CP prema programu CIRIUS-a Kamnik;
 • Orff glazbena radionica;
 • Kreativna radionica;
 • Računalna radionica;
 • Psihološka pomoć roditeljima;
 • Projekt školovanja prvog hipoterapeuta u Hrvatskoj;
 • Igroteka “PUŽ”;
 • Informacijski centar ”IZAZOV”;
 • “Dječji asistent”;
 • Asistent u nastavi (za djecu s teškoćama u redovnom sustavu školstva);
 • Škola svakodnevnih aktivnosti;
 • Vještine komunikacije;
 • ”Pužev servis”;
 • ”Jedan na jedan”…;
 • ”Možemo više”;
 • Asistent za mlade;
 • Subotom u PUŽ;
 • Pužev pristup;
 • i dr.

Proveli smo 5 EU projekta,  ukupne vrijednosti cca 780.000,00 €.

Edukacija

Posebno nam je važna doedukacija naših članova i djelatnika. Stoga sudjelujemo na brojnim radionicama i edukacijama kako bi stekli dodatne kompetencije potrebne za provedbu aktivnosti Udruge. Stručni suradnici uz svoja zvanja stiču dodatne kompetencije s područja rada s djecom s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom.

Svoja znanja i iskustva nesebično dijelimo sa suradničkim i drugim organizacijama. Dio kroz projekte, a dio kroz redovne aktivnosti.

Udruga je vježbaonica Zdravstvenog veleučilišta i Studija socijalnog rada te na stručnu praksu dolaze studenti radne terapije, fizio-terapije i socijalnog rada. Studenti rehabilitacije i logopedije povremeno dolaze na vježbe i stručnu praksu.

Financiranje

Sve navedene aktivnosti financiramo iz različitih izvora iz zemlje i inozemstva: natječaja Ministarstava, jedinica lokalne uprave, zaklada, EU fondova i dr. koji prepoznaju kvalitetu naših projekata i programa, te ih financijski podupiru.

Ostala sredstva potrebna za provedbu aktivnosti Udruga prikuplja iz donacija poslovnog sektora, te stotinjak privatnih osoba koje imaju otvorene trajne naloge u korist Udruge na iznose 10–100 KN/mjesec.

Veliki udio čini i volonterski rad članova, djelatnika i prijatelja Udruge.

Upravljanje

Udrugom upravljaju i njen rad organiziraju članovi Skupštine Udruge prema Statutu Udruge. Članovi Skupštine Udruge, uglavnom roditelji djece i mladih s posebnim potrebama, visoko su motivirani za obavljanje ovih funkcija kao i za razvoj Udruge.

Handicap International 2005.

Dobitnici smo nagrade Handicap International 2005. za uspješno pružanje usluga u zajednici za osobe s poteškoćama na području jugoistočne Europe, a zbog uključivanja i aktivnog sudjelovanja svojih korisnika u upravljanju, planiranju i ocjenjivanju usluga, uz sljedeću ocjenu od strane završnog žirija:

“PUŽ, udruga koja je počela kao grupa samopomoći roditelja djece s raznim oblicima poteškoća u razvoju, promovirao je u svojih deset godina aktivnog rada važnost djece i njihovih obitelji kao pokretačke snage za poboljšanja vlastite situacije. Kroz veliki opseg ponuđenih usluga i aktivnosti od strane ove udruge, djeca i njihovi roditelji mogu na temelju izbora odlučiti o životu kakvog žele izgraditi.”

Erste Award Foundation for Social Integration 2007.

Bili smo finalisti (u 20 od 402) na međunarodnom natječaju Erste Award Foundation for Social Integration 2007. za projekt ”Asistent u nastavi” velikim dijelom financiranog iz sredstava dobijenih na natječaju MOBMS-a, a koji je bio dio naših nastojanja usmjerenih ka inkluzivnom odgoju i obrazovanju.

Plaketa Grada Zagreba 2013.

Dobitnici smo Plakete Grada Zagreba 2013. godine za podizanje kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama.