Udruga djece roditelja s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom “Put u život” – PUŽ

Vi nam možete pomoći da budemo brži!

Kako do pomoćnika u nastavi ?

Kako do pomoćnika u nastavi ?

Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/2019, 22/2020), među ostalim, je definiran postupak radi ostvarivanja prava učenika s teškoćama u razvoju na ovakvu potporu. Možda je na prvi pogled komplicirano, no...