Udruga djece roditelja s posebnim potrebama “Put u život” – PUŽ

Vi nam možete pomoći da budemo brži!

Snail’s Speed


Support Network

PUŽ & COO Dubrava & CIRIUS Kamnik

SNAIL’S SPEED

IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala

 Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje

Projekt je financiran sredstvima EU / This project is funded by the Eropean Union
Projekt ”Snail’s Speed” financiran je iz pretpristupnih fondova Europske unije, a usmjeren je na poboljšanje uvjeta srednjoškolskog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju, kroz podizanje kompetencija nastavnika i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila i nabave suvremene i prilagođene opreme.

Projekt provodi Udruga ”Put u život” u partnerstvu sa Centrom za odgoj i obrazovanje Dubrava i Centrom za izobražavanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS-KAMNIK).

Ušli smo u četrnaesti, posljednji mjesec provedbe projekta ”Snail’s Speed”. Učenici, nastavnici, stručni suradnici i ostalo osoblje COO Dubrave koriste nabavljenu opremu i pomagala u adaptiranim prostorima. Projektni tim i svi suradnici na projektu imaju zadatak privesti ga kraju, pripremiti završna izvješća i sve ostale poslove predviđene projektom i Ugovorom.

111-165-20110929
111-166-20110929
111-167-20110929

29.09.2011. COO Dubrava

Svim sudionicima studijskih putovanja i edukacija podijeljene su potvrdnice o sudjelovanju.

28.09.2011. COO Dubrava

 

Prezentacija rezultata projekta

Rezultati projekta Snail’s Speed predstavljeni su , u prisustvu uzvanika, suradnika iz CIRIUS-a, djelatnika i učenika COO Dubrava.

Uz prezentaciju održan je i posljednji sastanak čitavog projektnog tima.

111-156-20110928
111-157-20110928
111-158-20110928
111-159-20110928
111-160-20110928

Rezultati projekta Snail’s Speed

111-142
111-143
111-144
111-146
111-147
111-148
111-150
111-151
111-152
111-153
111-154
111-155

31.08.2011.

Projektno razdoblje približava se kraju. Tijekom ljeta prostori COOD-a opremljeni su namještajem, IT i sportskom opremom. Na fotografijama možete vidjeti dio učinjenog.

111-145
111-149

10.06.2011.

U 9 mjeseci provedbe projekta Snail’s Speed (od ukupno 14)  proveli smo sva predviđena studijska putovanja s treninzima i sve edukacije. Završeni su planirani građevinski radovi. U toku je nabava namještaja, IT i sportske opreme. Nabavljeni su didaktička oprema, pomagala i strojevi koji se već koriste u svakodnevnom radu, nastavnim i van nastavnim aktivnostima.

15.-16. 04.2011. COO Dubrava

Psihološko osposobljavanje asistenata uključenih u rad s učenicima s tjelesnim invaliditetom (2.dio)

Psychological training of assistants involved in the work with students with motoric difficulties (part 2)

111-139-20110527-28
111-140-20110527-28
111-141-20110527-28

Iz evaluacijskog upitnika – poruke sudionika …

…”Ovakva predavanja bi nam češće koristila”

… ”Bravo, dođite nam opet.”

… ”Htjela bih još ovakvih predavanja.”

… ”Hvala!”…

111-124-20110512
111-125-20110512
111-126-20110512
111-127-20110512
111-128-20110512
111-129-20110512
111-130-20110512
111-131-20110512
111-132-20110512
111-133-20110512
111-134-20110512
111-135-20110512
111-136-20110512
111-137-20110512
111-138-20110512

12.05.2011. CIRIUS – Kamnik

Studijsko putovanje – Prilagođeni sportski odgoj za učenike s tjelesnim invaliditetom

COO Dubrava u CIRIUS-u Kamnik

Study tour with training – The accessible physical education for students with motoric difficulties

COO Dubrava at CIRIUS Kamnik

Iz evaluacijskog upitnika – poruke sudionika …

”Super”…

”Zovite nas opet”…

”Hvala, bili ste odlični”…

”Dobro usklađen praktični i teoretski dio programa”…

111-115-20110419
111-116-20110419
111-117-20110419
111-118-20110419
111-119-20110419
111-120-20110419
111-121-20110419
111-122-20110419

19. 04.2011. CIRIUS – Kamnik

Studijsko putovanje – Nadomjesna komunikacija u odgojno-obrazovnom procesu (2. dio)

COO Dubrava u CIRIUS-u Kamnik

Study tour with training – Alternative communication in the education process (part 2)

COO Dubrava at CIRIUS Kamnik

Iz evaluacijskog upitnika – koje informacije su vam najviše koristile? …

….”Najviše su mi koristili prikazi rada po principima nadomjesne komunikacije, kao i informacije o pravilnom postupanju s korisnicima (kako ih namjestiti, podići, polegnuti…”

…”Handling, pozicioniranje…Vrste alternativnih pomagala…”

”Edukacija je bila poučna, zanimljiva.”…”Bravo”…

15.-16. 04.2011. COO Dubrava

Psihološko osposobljavanje asistenata uključenih u rad s učenicima s tjelesnim invaliditetom (1.dio)

Psychological training of assistants involved in the work with students with motoric difficulties (part 1)

111-112-20110415-16
111-113-20110415-16
111-114-20110415-16

Iz evaluacijskog upitnika – koje informacije su vam najviše koristile? …

”Osvješcivanje, spoznaja, poz.potkrepljenje. …”

…”Nekonvencionalno predavanje. Velika sigurnost i znanje predavaca poticu da stalno, i dalje, radimo na sebi…”

…”…Uvažavanje osobe bez obzira na starost i poštovanje i uvažavanje njenog mišljenja.”…

111-111
111-110
111-109
111-108
111-107
111-106
111-105
111-104

COO Dubrava

ožujak-travanj / March – April  2011.

Građevinski radovi – prilagodba prostora

– knjižnica

– prirodoslovni kabinet

– informatički kabinet

– virtualna tvrtka

– kabinet za strojopis

Construction works – Adaptation of premises

111-059
111-060
111-061
111-062
111-063
111-064
111-065
111-066
111-067
111-068
111-069
111-070
111-071
111-072
111-073
111-074
111-075
111-076
111-077
111-078
111-079
111-080
111-081
111-082
111-083
111-084
111-085
111-086
111-087
111-088
111-089
111-090
111-091
111-092
111-093
111-094
111-095
111-096
111-097
111-098
111-099
111-100
111-101
111-102
111-103

22.03.2011. CIRIUS – Kamnik

Sastanak projektnog tima

Meeting of the project team

111-056-20110322
111-057-20110322
111-058-20110322
111-047-20110308
111-048-20110308
111-049-20110308
111-050-20110308
111-051-20110308
111-052-20110308
111-053-20110308
111-054-20110308
111-055-20110308

08.03.2011. Kamnik – CIRIUS

Studijsko putovanje – Nadomjesna komunikacija u odgojno-obrazovnom procesu (1. dio)

COO Dubrava u CIRIUS-u Kamnik

Study tour with training – Alternative communication in the education process (part 1)

COO Dubrava at CIRIUS Kamnik

Iz evaluacijskog upitnika – koje informacije su vam najviše koristile? …

” Praktične informacije potkrijepljene iskustvenim primjerima.”…

” O svim oblicima nadomjesne komunikacije.”…

29.01.2011. CIRIUS – Kamnik

Razmjena iskustava – Obrazovni modul za djelatnike CIRIUS-a – rad profesora rehabilitatora u procesu obrazovanja i rehabilitacije

COO Dubrava u CIRIUS-u Kamnik

Exchange of expirience – The education module for employees of CIRIUS Kamnik – special educators role in the process of education and rehabilitation

COO Dubrava at CIRIUS Kamnik

111-036-20110129
111-037-20110129
111-038-20110129
111-039-20110129
111-040-20110129
111-041-20110129
111-042-20110129
111-043-20110129
111-044-20110129

Prilozi snimljeni prilikom promocije projekta u COO Dubravi emitirani su:

16.12.2010. HR1 – Obrazovni program, Europa ekspres

20.12. 2010. HR1 – Obrazovni program – Savjetovalište

111-033-20101209-10
111-034-20101209-10
111-035-20101209-10

09.-10. 12.2010. Kamnik – CIRIUS

Studijsko putovanje – Uloga asistenata u edukaciji učenika s tjelesnim invaliditetom

COO Dubrava u CIRIUS-u Kamnik

Study tour with training – The role of assistants in the education of students with motoric difficulties

COO Dubrava at CIRIUS Kamnik

 

Iz evaluacijskog upitnika – koje informacije su vam najviše koristile? …

” korisno, konkretno i upotrebljivo. Najviše mi je koristilo praćenje rada u praksi, to jest konkretno: kako dijete funkcionira u razredu,…”…

”Neke pak informacije osvijestile su mi potrebu veće suradnje sa svim suradnicima van nastavnog procesa.”

30.11.2010. COO Dubrava

Predstavljanje projekta ”Snail’s Speed”

Promotion of the project ”Snail’s Speed”

111-022-20101130
111-023-20101130
111-024-20101130
111-025-20101130
111-026-20101130
111-027-20101130
111-028-20101130
111-029-20101130
111-030-20101130
111-031-20101130
111-032-20101130
111-019-cirius20101126
111-020-cirius20101126
111-021-cirius20101126

26.11.2010. Kamnik – CIRIUS

Studijsko putovanje – Upotreba prilagođenih tipkovnica i računalno opismenjavanje učenika s tjelesnim invaliditetom

COO Dubrava u CIRIUS-u Kamnik

Study tour with training – Use of accessible keyboards and computer literacy training of students with motoric difficulties

COO Dubrava at CIRIUS Kamnik

 

Iz evaluacijskog upitnika – koje informacije su vam najviše koristile? …

”Posebno mi je drago što smo vidjeli kako se koriste prilagođene tipkovnice u praksi u razredu.”…

11.11.2010. Kamnik – CIRIUS

Studijsko putovanje – IP individualizacija

COO Dubrava u CIRIUS-u Kamnik

Study tour with training – Individualized network approach

COO Dubrava at CIRIUS Kamnik

111-018-kamnik-20101111
111-016-20101111
111-017-20101111
111-015-20101111
111-014-20101111

Iz evaluacijskog upitnika – koje informacije su vam najviše koristile? …

”Način rada stručnih timova i uvođenje informatičkog programa zbog lakšeg uvida u dosjee učenika.”—

”Informacije o procjeni i načinu provođenja timskog rada”…

111-008-20101022-23
111-007-20101022-23
111-009-20101022-23

22.-23. 10. 2010. Zagreb – COO Dubrava

Edukacijski modul

Posebnosti u odgojno obrazovnom rasu s djecom i mladima s posebnim potrebama

Specific issues in the education of children and youth with disabilities

(2. grupa)

Iz evaluacijskog upitnika – poruka sudionika:…

”Bravo, zahvalna sam zbog izvanredna dva dana koja su mi izuzetno pomogla u promjeni mojih sistema vrijednosti.”

21.10.2010. Kamnik – CIRIUS

Konzultacije vezane uz nabavku prilagođenog namještaja i IT opreme

Consultations about adapted furniture and IT equipment

111-010-20101021
111-011-20101021
111-012-20101021
111-006-20101015-16
111-005-20101015-16
111-004-20101015-16

15.-16. 10. 2010. Zagreb – COO Dubrava

Edukacijski modul

Posebnosti u odgojno obrazovnom rasu s djecom i mladima s posebnim potrebama

Specific issues in the education of children and youth with disabilities

(1. grupa)

Iz evaluacijskog upitnika – koje informacije su vam najviše koristile? …

”Preispitati očekivanja i mijenjati sustav vrijednosti. Utjecaj emocija na poslu. Kako se boriti da se ne izgori.”…

”Najviše će mi koristiti strategije sprječavanja burn out sindroma.”…

21.09.2010. Zagreb – COO Dubrava

Sastanak projektnog tima

Meeting of the project team

Prvi radni sastanak i međusobni susret svih partnera na projektu.

111-003-20100921
111-002-20100921
111-001-20100921

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

01.09.2010.-31.10.2011.

U sklopu dodjele bespovratnih sredstava okviru IPA Komponente IV, Razvoj ljudskih potencijala, Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje, projekt Snail’s Speed provodi Udruga ”Put u život”.

Projekt ‘’Snail’s speed’’ usmjeren je na poboljšanje uvjeta srednjoškolskog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju, kroz podizanje kompetencija nastavnika i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila i nabave suvremene i prilagođene opreme.

Nositelj projekta je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a provodi ga Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Put u život” – PUŽ, Zagreb, u partnerstvu sa Centrom za odgoj i obrazovanje Dubrava, Zagreb i Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Slovenija.

Ukupna vrijednost projekta je 290.740,51 €, od čega 82,27% (239.192,22€) financira Europska Unija kroz Ugovor o bespovratnim sredstvima.

Opći ciljevi projekta su:

– doprinijeti podizanju razine obrazovnih postignuća učenika s teškoćama srednjih strukovnih škola u skladu s njihovim potrebama i potrebama tržišta rada

– stvoriti osnovne preduvjete za transformaciju COOD u Centar za suvremeno poučavanje i rehabilitaciju učenika s teškoćama, dodatno obrazovanje nastavnika i drugih stručnih djelatnika u školstvu te formiranje mobilnih timova za stručnu podršku učenicima s motoričkim i višestrukim teškoćama integriranih u redovni školski sustav

Specifični ciljevi projekta su:

– povećanje kompetencija, prije svega nastavnika, ali i stručnih suradnika i zaposlenika COOD

-nabava i implementacija suvremene opreme, namještaja, primjerene didaktičke opreme i materijala i dijela opreme za stjecanje vještina

Aktivnosti projekta:

– Edukacije – seminari, studijska putovanja s treningom, hospitacije, konzultacije, razmjena iskustava, IT edukacija

– Nabava opreme, namještaja i didaktičkih materijala za kabinete, učionice, knjižnicu, virtualno poduzeće, radnu terapiju, neformalno učenje i stjecanje vještina

– Manji građevinski radovi potrebni za prilagodbu prostora

Under the grant within IPA Component IV, Human Resources Development, Access to education by students with disabilities, “Snail’s Speed” project is implemented by association “Put u život”.

The “Snail’s Speed” project is aimed at improving the conditions for secondary education of students with disabilities through improvement of competence of teachers and experts in the field of education and rehabilitation, as well as through acquisition of modern and custom equipment.

The project leader is Ministry of Science, Education and Sports, and it is implemented by Association of Parents of Children with Special Needs “Put u život” – PUŽ, Zagreb, in partnership with Center for Education Dubrava, Zagreb (COOD) and Centar za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS), Slovenija.

Total value of the project is 290.740,51 €, 82,27% (239.192,22€) of which is funded by the European Union through the Grant Contract.

Goals of the project are:

– to contribute to raising the level of educational achievements of students with disabilities in vocational schools in accordance with their needs and labour market needs

– to create basic conditions for the transformation of COOD into the Center for modern teaching and rehabilitation of students with disabilities, additional training for teachers and other professionals in education as well as formation of mobile teams for professional support to students with physical and multiple disabilities integrated into regular school system

Objectives of the project are:

– increasement of competence, primarily of teachers, but also of professional associates and employees of COOD

– procurement and implementation of modern equipment, furniture, adequate didactic equipment and materials and part of the equipment for acquisition of skills

Project activities:

– Education – seminars, study tours with training, hospitations, consultations, exchange of experiences, IT education

– Purchase of equipment, furniture and didactic materials for offices, classrooms, library, virtual enterprise, occupational therapy, non-formal learning and acquiring skills

– Minor construction works necessary for the adaptation of premises

Sadržaj web stranice ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

The contents of this web-site are the sole responsibility of Association PUŽ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.


EU-projekti


Support Network