Udruga ''Put u život'' – PUŽ

PUŽ & COO Dubrava & CIRIUS Kamnik

SNAIL’S SPEED

IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala

 Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje

Projekt je financiran sredstvima EU / This project is funded by the Eropean Union

Projekt ”Snail’s Speed” financiran je iz pretpristupnih fondova Europske unije, a usmjeren je na poboljšanje uvjeta srednjoškolskog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju, kroz podizanje kompetencija nastavnika i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila i nabave suvremene i prilagođene opreme.

Projekt provodi Udruga ”Put u život” u partnerstvu sa Centrom za odgoj i obrazovanje Dubrava i Centrom za izobražavanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS-KAMNIK).

Ušli smo u četrnaesti, posljednji mjesec provedbe projekta ”Snail’s Speed”. Učenici, nastavnici, stručni suradnici i ostalo osoblje COO Dubrave koriste nabavljenu opremu i pomagala u adaptiranim prostorima. Projektni tim i svi suradnici na projektu imaju zadatak privesti ga kraju, pripremiti završna izvješća i sve ostale poslove predviđene projektom i Ugovorom.

29.09.2011. COO Dubrava

 

Svim sudionicima studijskih putovanja i edukacija podijeljene su potvrdnice o sudjelovanju.

 

28.09.2011. COO Dubrava

 

Prezentacija rezultata projekta

Rezultati projekta Snail’s Speed predstavljeni su , u prisustvu uzvanika, suradnika iz CIRIUS-a, djelatnika i učenika COO Dubrava.

 

Uz prezentaciju održan je i posljednji sastanak čitavog projektnog tima.

Rezultati projekta Snail’s Speed

31.08.2011.

 

Projektno razdoblje približava se kraju. Tijekom ljeta prostori COOD-a opremljeni su namještajem, IT i sportskom opremom. Na fotografijama možete vidjeti dio učinjenog.

10.06.2011.

 

U 9 mjeseci provedbe projekta Snail’s Speed (od ukupno 14)  proveli smo sva predviđena studijska putovanja s treninzima i sve edukacije. Završeni su planirani građevinski radovi. U toku je nabava namještaja, IT i sportske opreme. Nabavljeni su didaktička oprema, pomagala i strojevi koji se već koriste u svakodnevnom radu, nastavnim i van nastavnim aktivnostima.

15.-16. 04.2011. COO Dubrava

 

Psihološko osposobljavanje asistenata uključenih u rad s učenicima s tjelesnim invaliditetom (2.dio)

 

Psychological training of assistants involved in the work with students with motoric difficulties (part 2)

Iz evaluacijskog upitnika – poruke sudionika …

…”Ovakva predavanja bi nam češće koristila”

… ”Bravo, dođite nam opet.”

… ”Htjela bih još ovakvih predavanja.”

… ”Hvala!”…

12.05.2011. CIRIUS – Kamnik

 

Studijsko putovanje – Prilagođeni sportski odgoj za učenike s tjelesnim invaliditetom

COO Dubrava u CIRIUS-u Kamnik

 

Study tour with training – The accessible physical education for students with motoric difficulties

COO Dubrava at CIRIUS Kamnik

Iz evaluacijskog upitnika – poruke sudionika …

”Super”…

”Zovite nas opet”…

”Hvala, bili ste odlični”…

”Dobro usklađen praktični i teoretski dio programa”…

19. 04.2011. CIRIUS – Kamnik

 

Studijsko putovanje – Nadomjesna komunikacija u odgojno-obrazovnom procesu (2. dio)

COO Dubrava u CIRIUS-u Kamnik

 

Study tour with training – Alternative communication in the education process (part 2)

COO Dubrava at CIRIUS Kamnik

Iz evaluacijskog upitnika – koje informacije su vam najviše koristile? …

….”Najviše su mi koristili prikazi rada po principima nadomjesne komunikacije, kao i informacije o pravilnom postupanju s korisnicima (kako ih namjestiti, podići, polegnuti…”

…”Handling, pozicioniranje…Vrste alternativnih pomagala…”

”Edukacija je bila poučna, zanimljiva.”…”Bravo”…

15.-16. 04.2011. COO Dubrava

 

Psihološko osposobljavanje asistenata uključenih u rad s učenicima s tjelesnim invaliditetom (1.dio)

 

Psychological training of assistants involved in the work with students with motoric difficulties (part 1)

Iz evaluacijskog upitnika – koje informacije su vam najviše koristile? …

”Osvješcivanje, spoznaja, poz.potkrepljenje. …”

…”Nekonvencionalno predavanje. Velika sigurnost i znanje predavaca poticu da stalno, i dalje, radimo na sebi…”

…”…Uvažavanje osobe bez obzira na starost i poštovanje i uvažavanje njenog mišljenja.”…

COO Dubrava

ožujak-travanj / March – April  2011.

 

Građevinski radovi – prilagodba prostora

– knjižnica

– prirodoslovni kabinet

– informatički kabinet

– virtualna tvrtka

– kabinet za strojopis

 

Construction works – Adaptation of premises

22.03.2011. CIRIUS – Kamnik

 

Sastanak projektnog tima

 

Meeting of the project team

08.03.2011. Kamnik – CIRIUS

 

Studijsko putovanje – Nadomjesna komunikacija u odgojno-obrazovnom procesu (1. dio)

COO Dubrava u CIRIUS-u Kamnik

 

Study tour with training – Alternative communication in the education process (part 1)

COO Dubrava at CIRIUS Kamnik

Iz evaluacijskog upitnika – koje informacije su vam najviše koristile? …

” Praktične informacije potkrijepljene iskustvenim primjerima.”…

” O svim oblicima nadomjesne komunikacije.”…

29.01.2011. CIRIUS – Kamnik

 

Razmjena iskustava – Obrazovni modul za djelatnike CIRIUS-a – rad profesora rehabilitatora u procesu obrazovanja i rehabilitacije

COO Dubrava u CIRIUS-u Kamnik

 

Exchange of expirience – The education module for employees of CIRIUS Kamnik – special educators role in the process of education and rehabilitation

COO Dubrava at CIRIUS Kamnik

Prilozi snimljeni prilikom promocije projekta u COO Dubravi emitirani su:

16.12.2010. HR1 – Obrazovni program, Europa ekspres

20.12. 2010. HR1 – Obrazovni program – Savjetovalište

09.-10. 12.2010. Kamnik – CIRIUS

 

Studijsko putovanje – Uloga asistenata u edukaciji učenika s tjelesnim invaliditetom

COO Dubrava u CIRIUS-u Kamnik

 

Study tour with training – The role of assistants in the education of students with motoric difficulties

COO Dubrava at CIRIUS Kamnik

 

Iz evaluacijskog upitnika – koje informacije su vam najviše koristile? …

” korisno, konkretno i upotrebljivo. Najviše mi je koristilo praćenje rada u praksi, to jest konkretno: kako dijete funkcionira u razredu,…”…

”Neke pak informacije osvijestile su mi potrebu veće suradnje sa svim suradnicima van nastavnog procesa.”

30.11.2010. COO Dubrava

 

Predstavljanje projekta ”Snail’s Speed”

 

Promotion of the project ”Snail’s Speed”

26.11.2010. Kamnik – CIRIUS

 

Studijsko putovanje – Upotreba prilagođenih tipkovnica i računalno opismenjavanje učenika s tjelesnim invaliditetom

COO Dubrava u CIRIUS-u Kamnik

 

Study tour with training – Use of accessible keyboards and computer literacy training of students with motoric difficulties

COO Dubrava at CIRIUS Kamnik

 

Iz evaluacijskog upitnika – koje informacije su vam najviše koristile? …

”Posebno mi je drago što smo vidjeli kako se koriste prilagođene tipkovnice u praksi u razredu.”…

11.11.2010. Kamnik – CIRIUS

 

Studijsko putovanje – IP individualizacija

COO Dubrava u CIRIUS-u Kamnik

 

Study tour with training – Individualized network approach

COO Dubrava at CIRIUS Kamnik

Iz evaluacijskog upitnika – koje informacije su vam najviše koristile? …

”Način rada stručnih timova i uvođenje informatičkog programa zbog lakšeg uvida u dosjee učenika.”—

”Informacije o procjeni i načinu provođenja timskog rada”…

22.-23. 10. 2010. Zagreb – COO Dubrava

 

Edukacijski modul

Posebnosti u odgojno obrazovnom rasu s djecom i mladima s posebnim potrebama

Specific issues in the education of children and youth with disabilities

(2. grupa)

Iz evaluacijskog upitnika – poruka sudionika:…

”Bravo, zahvalna sam zbog izvanredna dva dana koja su mi izuzetno pomogla u promjeni mojih sistema vrijednosti.” 

21.10.2010. Kamnik – CIRIUS

 

Konzultacije vezane uz nabavku prilagođenog namještaja i IT opreme

Consultations about adapted furniture and IT equipment

15.-16. 10. 2010. Zagreb – COO Dubrava

 

Edukacijski modul

Posebnosti u odgojno obrazovnom rasu s djecom i mladima s posebnim potrebama

Specific issues in the education of children and youth with disabilities

(1. grupa)

Iz evaluacijskog upitnika – koje informacije su vam najviše koristile? …

”Preispitati očekivanja i mijenjati sustav vrijednosti. Utjecaj emocija na poslu. Kako se boriti da se ne izgori.”…

”Najviše će mi koristiti strategije sprječavanja burn out sindroma.”…

21.09.2010. Zagreb – COO Dubrava

 

Sastanak projektnog tima

Meeting of the project team

 

Prvi radni sastanak i međusobni susret svih partnera na projektu.

01.09.2010.-31.10.2011.

U sklopu dodjele bespovratnih sredstava okviru IPA Komponente IV, Razvoj ljudskih potencijala, Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje, projekt Snail’s Speed provodi Udruga ”Put u život”.

 

Projekt ‘’Snail’s speed’’ usmjeren je na poboljšanje uvjeta srednjoškolskog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju, kroz podizanje kompetencija nastavnika i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila i nabave suvremene i prilagođene opreme.

 

 

Nositelj projekta je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a provodi ga Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Put u život” – PUŽ, Zagreb, u partnerstvu sa Centrom za odgoj i obrazovanje Dubrava, Zagreb i Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Slovenija.

 

 

Ukupna vrijednost projekta je 290.740,51 €, od čega 82,27% (239.192,22€) financira Europska Unija kroz Ugovor o bespovratnim sredstvima.

 

 

Opći ciljevi projekta su:

doprinijeti podizanju razine obrazovnih postignuća učenika s teškoćama srednjih strukovnih škola u skladu s njihovim potrebama i potrebama tržišta rada

stvoriti osnovne preduvjete za transformaciju COOD u Centar za suvremeno poučavanje i rehabilitaciju učenika s teškoćama, dodatno obrazovanje nastavnika i drugih stručnih djelatnika u školstvu te formiranje mobilnih timova za stručnu podršku učenicima s motoričkim i višestrukim teškoćama integriranih u redovni školski sustav

 

 

Specifični ciljevi projekta su:

povećanje kompetencija, prije svega nastavnika, ali i stručnih suradnika i zaposlenika COOD

nabava i implementacija suvremene opreme, namještaja, primjerene didaktičke opreme i materijala i dijela opreme za stjecanje vještina

 

 

Aktivnosti projekta:

Edukacije – seminari, studijska putovanja s treningom, hospitacije, konzultacije, razmjena iskustava, IT edukacija

Nabava opreme, namještaja i didaktičkih materijala za kabinete, učionice, knjižnicu, virtualno poduzeće, radnu terapiju, neformalno učenje i stjecanje vještina

Manji građevinski radovi potrebni za prilagodbu prostora

 

Under the grant within IPA Component IV, Human Resources Development, Access to education by students with disabilities, “Snail’s Speed” project is implemented by association “Put u život”.

 

The “Snail’s Speed” project is aimed at improving the conditions for secondary education of students with disabilities through improvement of competence of teachers and experts in the field of education and rehabilitation, as well as through acquisition of modern and custom equipment.

 

The project leader is Ministry of Science, Education and Sports, and it is implemented by Association of Parents of Children with Special Needs “Put u život” – PUŽ, Zagreb, in partnership with Center for Education Dubrava, Zagreb (COOD) and Centar za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS), Slovenija.

 

Total value of the project is 290.740,51 €, 82,27% (239.192,22€) of which is funded by the European Union through the Grant Contract.

 
 

Goals of the project are:

– to contribute to raising the level of educational achievements of students with disabilities in vocational schools in accordance with their needs and labour market needs

to create basic conditions for the transformation of COOD into the Center for modern teaching and rehabilitation of students with disabilities, additional training for teachers and other professionals in education as well as formation of mobile teams for professional support to students with physical and multiple disabilities integrated into regular school system

 

Objectives of the project are:

– increasement of competence, primarily of teachers, but also of professional associates and employees of COOD

– procurement and implementation of modern equipment, furniture, adequate didactic equipment and materials and part of the equipment for acquisition of skills

 

 

Project activities:

– Education – seminars, study tours with training, hospitations, consultations, exchange of experiences, IT education

– Purchase of equipment, furniture and didactic materials for offices, classrooms, library, virtual enterprise, occupational therapy, non-formal learning and acquiring skills

– Minor construction works necessary for the adaptation of premises

Sadržaj web stranice ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

The contents of this web-site are the sole responsibility of Association PUŽ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.