Udruga ''Put u život'' – PUŽ

Dokumenti Udruge

Udruga je u smislu Zakona o udrugama (čl.4), svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Kako bi se mogla upisati u Registar Udruga RH, među ostalim je potrebno napisati, usaglasiti, prihvatiti na osnivačkoj skupštini i predati tijelu Opće uprave osnovni dokument koji svaka Udruga mora imati – Statut.

 

Kako to izgleda u praksi

Uobičajeno je da osnivači (grupa ljudi sa zajedničkim interesom) pri svom osnivanju ”uzme” neki od postojećih statuta neke od postojećih udruga i “prilagodi ga”. Međutim, izuzetno je važno da osim zadovoljavanja zakonske forme, osnivači razumiju tekst statuta.

Najvažnije od svega je da osnivači razgovaraju i usklade svoja razmišljanja i očekivanja. Vizija i Misija su osnovne izjave oko kojih se treba postići zajednički odluka. Također jako je dobro definirati osnovne vrijednosti koje zastupa Udruga. Izuzetno je dobro sve ovo staviti na papir i usaglasiti, kako bi u budućnosti bilo manje nesuglasica.

 

Kako je to išlo u PUŽ-u

PUŽ je osnovan 1995. godine. Civilno društvo je bilo u povojima, zakonska regulativa bila je drugačija. Ipak, sva četiri dokumenta održala su kontinuitet svih ovih godina, vrlo malo su se mijenjali, osim Statuta koji smo 2015.g. morali uskladiti s novim Zakonom o udrugama. Međutim, suština Statuta nije se ni tada promijenila.

Razvojem naše Udruge, razvojem civilnog društva, edukacijom u području, promijenile su se teorije, terminologija…. Svjesni smo da našu Viziju i Misiju treba terminološki preoblikovati, skratiti …. No njihova suština nije se promijenila. Naša Udruga i dalje ima suštinski istu viziju, misiju i vrijednosti koje velikim dijelom opisuje naš Etički kodeks.

Generic selectors
točan pojam
traži u naslovima
traži u sadržaju
traži u objavama
traži na stranicama
Filter kategorija
Aktivnosti
Čitaonica
Mediji
Obrazovanje
Ostalo
Partnerstva
Pitanja i odgovori
Pomoćnici u nastavi
Prava
Pristupačnost
Projekti
Projekti PUŽ-a
Udruga
Vaša podrška
Vijesti