Udruga djece roditelja s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom “Put u život” – PUŽ

Vi nam možete pomoći da budemo brži!

Etički kodeks

Polazeći od jednakog prava svih ljudi na sudjelovanje u svim oblicima društvenog života,

svjesni neravnopravnog položaja djece i osoba s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji,

istinski vjerujući u mogućnost mijenjanja sebe samih, a time i svijeta u kojem žive,

članovi Udruge ”Put u život” spremni su i obvezuju se na:

 

Aktivnost

Aktivno doprinositi djelatnosti Udruge, a posebno biti aktivni u davanju inicijative za poboljšanje svekolikog života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

 

Toleranciju

Sudjelovati u raspravama o problemima i načinima njihovog rješavanja pri čemu će pokazati spremnost da saslušaju druge i posebnu spremnost da se uvažavanjem saslušaju tuđe argumente kada se oni ne slažu sa njihovim mišljenjem i uopće težiti što većoj tolerantnosti u odnosima s drugim članovima Udruge kao i sa svim drugim osobama, prvi dajući primjer za takvo ponašanje.

 

Nesebičnost

Sudjelovati u akcijama što ih Udruga organizira pri čemu su spremni nesebično pomoći onim članovima koji su, zbog razloga otklonjive naravi, spriječeni da u tim akcijama sudjeluju.

 

Spremnost za timski rad i dogovor

Pridržavati se dogovora o načinu provođenja određenih akcija, te neće istupati u službenim kontaktima i javnim istupima pozivajući se na Udrugu bez ovlaštenja predsjedništva ili osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge.

 

Poštivanje drugih

Poštovati privatnost svakog člana Udruge i to tako da će čuvati povjerljivost osobnih podataka drugih članova Udruge, tj. imena, prezimena, adrese, brojeve telefona, bračno stanje, ekonomski status, dijagnoze djece, kao i sve druge podatke povjerljive prirode, a posebno se obvezuju da u javnim istupima, pisanim i slikovnim materijalima ove podatke neće i ne mogu objavljivati bez pismene suglasnosti člana na kojeg se ti podaci odnose.

 

Razmjenu informacija

Posebno se truditi da sve informacije i spoznaje o različitim tehnikama pomoći djeci s posebnim potrebama do kojih su došli prenesu drugim roditeljima, a također i informacije o pravima koja su ostvarili iz područja zdravstvene, socijalne i druge zaštite.

 

Altruizam i ostvarivanje ideala u praksi

Zalagati se u svakoj prilici za pravo integracije svake pa tako i osobe s višestrukom ometenošću teškog stupnja, u prirodnu sredinu kao i za slobodu izbora same osobe ili roditelja, te ukazivati na pravo, potrebu i opravdanost integracije djece i osoba s posebnim potrebama i nastojati što više ljudi uključiti u osobni kontakt s njima.

Prihvaćajući navedene obveze

kao minimum pravila kojih se svaki član Udruge dužan pridržavati,

članovi se obvezuju i na nastojanje da svoju aktivnost, toleranciju, nesebičnost, strpljivost,

spremnost za timski rad, dogovaranje, poštivanje drugih,

a posebno toplinu i ljubav koju osjećaju za svoju djecu i svoju obitelj

prenesu van Udruge i na svaku životnu situaciju u kojoj će se naći.

 

U slučaju nepoštivanja Etičkog kodeksa član može biti opomenut, a za teže povrede ovog kodeksa i isključen iz Udruge, o čemu odlučuje Predsjedništvo.