Udruga djece roditelja s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom “Put u život” – PUŽ

Vi nam možete pomoći da budemo brži!

Zašto nam pomoći

Pomoć i podrška našem radu, brojnih tvrtki i privatnih osoba, od samog početka djelovanja Udruge, omogućila nam je provedbu naših aktivnosti.

Zahvaljujemo svim našim donatorima koji su nam pomogli, koji nam pomažu i onima koji će nam pomoći, da budemo brži.

Zašto nam pomoći?

Jer smo svojim radom, kroz više od dvadeset godina djelovanja Udruge, pokazali i dokazali da aktivnim pristupom roditelja možemo mijenjati predrasude socijalne okoline prema osobama s invaliditetom, te na taj način podizati kvalitetu života djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

Jer smo kroz godine postojanja (od 1995.), uz pomoć naših donatora i prijatelja, stvorili smo osnovne uvjete za naše djelovanje. Imamo prilagođen i opremljen prostor i zavidnu količinu didaktičkog materijala i opreme. Još nam nedostaju neke stvari, no zadovoljni smo. Naravno, imamo i troškove režija, održavanja prostora, plaća, edukacija, dopune didaktičkih materijala i potrošnog materijala.

Jer smo tijekom godina razvili i proveli preko 180 projekata i programa realizacija kojih nas polako približava našem cilju.

Jer članovi naše Udruge (roditelji djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom) svoje slobodno vrijeme (koje se mjeri na kapaljku) ulažu radeći na promicanju ciljeva Udruge

Jer smo otvoreni za suradnju i naša iskustva i postignuća rado dijelimo s drugima.

Jer smo spremni i odlučni i dalje, i bolje, i kvalitetnije raditi na podizanju kvalitete života djece/osoba s invaliditetom – ne samo članova naše Udruge, već puno šire.

Jer djeca i njihove obitelji trebaju podršku i pomoć danas.

Zalažemo se za:

 • kvalitetan i efikasan sistem informiranja roditelja o mogućnostima, pravima i obavezama od najranije dobi djeteta
 • ostvarivanje prava svakog djeteta na njemu potrebnu kvalitetnu re/habilitaciju
 • uključivanje djece u redovne predškolske organizacije uz adekvatnu stručnu pomoć (doedukacija i ekipiranje stručnih timova)
 • osnovnoškolsko obrazovanje djece u redovnom sustavu u svojim lokalnim zajednicama – djeca imaju pravo na primjereni oblik obrazovanja, ali prvenstveno na život u svojoj obitelji
 • srednješkolsko i visoko obrazovanje mladih u redovnom sustavu uz podršku, sukladno njihovim sposobnostima, potrebama i željama
 • razvoj kvalitetne i efikasne mreže podrške djeci s teškoćama, mladima s invaliditetom i osobama s invaliditetom općenito, ali i njihovim obiteljima
 • i još puno toga ….

Ukratko, zalažemo se za punu implementaciju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, naročito dijela koji se odnosi na život u zajednici (čl.19.)

Invaliditet se ne dešava drugima.

Svatko od nas, svatko od vas, u jednom trenutku može postati osoba s invaliditetom ili roditelj djeteta s teškoćama u razvoju/invaliditetom.

Transparentnost

Trudimo se naš rad učiniti što transparentnijim. Odgovorno se odnosimo prema svim doniranim sredstvima, a naročito onima koje ne pravdamo temeljem ugovora o provedbi projekata.

Naši financijski izvještaji moraju biti i jesu javno dostupni. Budite slobodni pogledati ih.

Svi naši prihodi su prihodi od donacija, članarina i kamata na sredstva koja se nalaze na žiro-računu Udruge. Članarine i kamate su mali dio prihoda.

Prihodi od donacija mogu biti:

 • iz proračuna (državnog ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – uvijek temeljem ugovora o provedbi projekta koji je prošao natječajnu proceduru)
 • inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
 • od građana i kućanstava, te trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba
 •  ostalo

Prihodi od građana i kućanstva, stavka je pod kojom su zbrojene sve donacije građana u godini za koju je izvještaj. Na rashodnoj strani ova sredstva označena su kao ”neprojektna” sredstva. Označavamo ih ”neprojektnim”, jer nemaju proračunom nekog ugovorenog projekta, striktno određenu namjenu.

Dio prihoda od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba dobivamo temeljem ugovora po provedenom natječaju za točno određeni projekt. Ta sredstva moramo trošiti u skladu s ugovorenim proračunom. Ostala sredstva koja nam pravne osobe doniraju za provedbu aktivnosti (bez specifične namjene) također označavamo kao ”neprojektna” sredstva.

”Neprojektna” sredstva

Za nužne troškove koji nisu projektno pokriveni koristimo ”neprojektna” sredstva. U razdobljima u kojima nemamo aktivnih projekata, ta sredstva omogućuju nam da ”preživimo” i kontinuirano provodimo aktivnosti. Hvala vam što nam svojim prilozima osiguravate kontinuirani rad.

Vi nam pomažete da budemo brži !
HVALA !!!!!!!

Pomoći nam možete donacijom na:

ZABA – IBAN: HR71 23600001101490352
HPB – IBAN: HR132390 0011100342223

Naziv: Udruga PUŽ
Adresa: Đakovačka 11, 10000 Zagreb
Opis plaćanja: Donacija

Za lakšu uplatu  imamo QR kodove:

ZABA

HPB

Vaše donacije ne mjerimo njihovom visinom, već vašom željom da nam pomognete.

Veliko HVALA !