Udruga ''Put u život'' – PUŽ

Financijska podrška našem radu, omogućava provedbu aktivnosti naše Udruge. 

Zahvaljujemo svim našim donatorima nam pomažu da budemo brži. 

 

 

 U našoj Udruzi

Financijska pomoć i podrška potrebna nam je za provedbu aktivnosti Udruge. Samo u Udruzi je u edukacijsko-savjetodavne i ostale aktivnosti uključeno pedesetak obitelji djece s teškoćama u razvoju. 

Radi se o klincima i onim malo većim za koje je važno osigurati kontinuiranu podršku jer imaju problema u komunikaciji, senzorici, psihomotornom razvoju, socijalizaciji… 

Neki od njih hodaju, neki su vezani uz kolica. Neki govore, neki uče komunikaciju na druge načine, a kod nekih komunikaciju treba tek potaknuti. Neki pohađaju redovne programe u vrtićima, školama i fakultetima, neki programe ustanova socijalne skrbi, a za neke nema mjesta niti u jednom od navedenih. 

To su djeca i mladi s cerebralnom paralizom, intelektualnim teškoćama, autizmom ili njegovim elementima, hiperaktivnošću … Uglavnom se radi o težim oštećenjima, o djeci koja će čitav život trebati neki oblik svakodnevne ili 24-satne podrške. 

Zato je izuzetno važno njima i njihovim roditeljima pružiti kvalitetnu, individualiziranu i kontinuiranu stručnu pomoć i podršku, temeljenu na njihovim trenutnim mogućnostima i potrebama u cilju  ostvarivanja maksimuma njihovih mogućnosti. 

Njihovi roditelji trebaju podršku, edukaciju, informacije, razgovor …

 

 Financijska sredstva potrebna su nam za:

– plaćanje režija (struje, vode, plina, čistoće, komunalne naknade, telefona, interneta… )

– plaće i naknade našim stručnim suradnicima koji provode aktivnosti Udruge

– nabavu specifičnih didaktičkih materijala i opreme

– sitnu opremu, potrošni materijal…

Kako nam možete pomoći ?

 

 

Građani – privatne osobe

Tvrtke – poslovni subjekti (u izradi)

Vi nam možete pomoći da budemo brži !!!

Podržite nas i pomognite nam svojim doprinosom.

Vaše donacije ne mjerimo njihovom visinom, već vašom željom da nam pomognete.

Veliko HVALA !

Generic selectors
točan pojam
traži u naslovima
traži u sadržaju
traži u objavama
traži na stranicama
Filter kategorija
Aktivnosti
Čitaonica
Mediji
Obrazovanje
Ostalo
Partnerstva
Pitanja i odgovori
Pomoćnici u nastavi
Prava
Pristupačnost
Projekti
Projekti PUŽ-a
Udruga
Vaša podrška
Vijesti

NAZIV: PUŽ 

ili

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ”Put u život”

ADRESA: Đakovačka 11, Zagreb

MBR:  01079026

OIB: 75502271466

ZABA IBAN:
HR71 2360 0001 1014 9035 2

HPB IBAN
HR13 2390 0011 1003 4222 3

DEVIZNI RAČUN:
ZAGREBAČKA BANKA D.D.,
SAVSKA 69, HR-10000 ZAGREB
SWIFT: ZABA HR2X
IBAN: HR7123600001101490352

Privatne osobe prema Zakonu o porezu na dohodak (NN 115/16) čl.15., st.2. mogu uvećati osobni odbitak za iznos donacije doznačene na  žiroračun, do visine 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak

Pravnim osobama, prema Zakonu o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12,  148/13, 143/14, 50/16, 115/16 ) čl.7., st.7.,  iznos donacije do 2% iznosa  prihoda prethodne godine priznaje se u rashod.