Udruga ''Put u život'' – PUŽ

Projekt IPAK sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

IPAK – inkluzija, podrška, asistencija, kvaliteta

IPAK,  na kraju kad smo sve zbrojili, uključujući i dojmove

Bilo je naporno, motivirajuće, uspješno, dinamično. Bilo je zadovoljstvo raditi na ovom projektu

Zahvaljujemo svim projektnim partnerima na angažmanu pri provedbi ovog projekta.

Posebno zahvaljujemo svim volonterima koji nesebično poklanjaju svoje vrijeme, znanja i vještine pružajući usluge djeci s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom.

Hvala svim dionicima u lokalnim zajednicama koji podupiru rad naših udruga i angažiraju se pri stvaranju boljih uvjeta za život osoba s invaliditetom u zajednici.

Zajedno možemo postići mnogo, slijedeći osnovne principe projekta

IPAK – Inkluzija, Podrška, Asistencija, Kvaliteta.

Projekt IPAK u brojkama – rezultati (skraćeni)

Broj održanih  modula (edukacije, mentoriranje):  36

Broj osposobljenih sudionika edukacijskih modula: 58

Broj sudionika u projektnim aktivnostima: 247

Broj educiranih volontera: 161

Broj angažiranih volontera: 44

Broj korisnika: 103

Broj volonterskih sati : 1955

11.12.2015. 

Završna svečanost – prezentacija rezultata

Zagreb, PUŽ

03.-05.12.2015.

 

Aktivni sudionici projekta iz Udruge Pčelice, iz Gospića posjetili su PUŽ i SRCE u Svetom Ivanu Zelini. Cilj je bio saznati što više o aktivnostima ovih udruga i načinu provedbe aktivnosti, nezaobilaznoj administraciji, upravljanju …..

Sudjelovali su i u polusatnoj emisiji na Z1 televiziji, gdje smo zajedno predstavli naše udruge i projekt.IPAK.

Od sredine rujna do kraja listopada u sve četiri uključene udruge održana su po dva mentorska susreta i sastanci dionika u lokalnoj zajednici.

Kontinuirano su pružane volonterske socijalne usluge u svim lokalnim zajednicama.

15. – 17. 10.2015.

Koprivnica

 

Edukacijski modul, četvrti i posljednji,  za djelatnike i aktivne članove uključenih udruga. 

11. – 13. 06. 2015.

Gospić

 

Edukacijski modul za članove i volontere udruga – za pružanje specifičnih socijalnih usluga.

12.06.2015. – Sastanak dionika u lokalnoj zajednici

21. – 23. 05. 2015.

Koprivnica

 

Edukacijski modul za članove i volontere udruga – za pružanje specifičnih socijalnih usluga.

22. 05. 2015.

Sastanak dionika u lokalnoj zajednici

Promocija projekta

14. – 16. 05.2015.

Sveti Ivan Zelina

 

Edukacijski modul za članove i volontere udruga – za pružanje specifičnih socijalnih usluga.

15. 05. 2015. – Sastanak dionika u lokalnoj zajednici

07. – 09. 05. 2015.

Zagreb

 

Edukacijski modul A2 za djelatnike i aktivne članove partnerskih i suradničke udruge.

08. 05. 2015. – Promocija projekta

23. – 25. 04. 2015.

Zagreb

 

Edukacijski modul za pružanje specifičnih socijalnih usluga za volontere (edukacija u prilagođenom prostoru).

16. – 18. 04.2015.

Koprivnica

 

Edukacijski moduli za roditelje, članove udruga i volontere.

09. – 11. 04.2015.

Gospić

 

Edukacijski modul za roditelje, članove udruga i volontere.

I opet dobrodošlica i podrška OŠ dr. Jure Turića i Kulturno informativnog centra koji nam ustupaju prostor za provedbu aktivnosti. Hvala !!!!!

26. – 28. 03.2015.

Sveti Ivan Zelina

 

Edukacijski moduli za roditelje i volontere..

 

19.-21. 03.2015. – Edukacijski modul u Zagrebu

 

U prostoru Udruge ”Put u život” – edukacijski modul za volontere

16.-18. 03.2015.

Gospić

 

Prvi edukacijski modul za djelatnike i aktivne članove uključenih udruga održan je u Gospiću.

Osim partnerskih i suradničke Udruge u dijelu modula priključili su nam se i predstavnici Likovne udruge ”Lika” i Rukometnog kluba Gospić, te Društva ”Naša djeca”.

Zahvaljujemo Kulturno informativnom centru Gospić i OŠ dr. Jure Turića koji su nam, i ovoga puta, ustupili prostore za provedbu aktivnosti.

17.03.2015. – Promocija projekta u Kulturno informativnom centru Gospić

08.01.2015.

Zagreb

 

Prvi sastanak projektnog tima 

29.12.2014.- 28.12.2015.

Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga

Nositelj projekta:

Partneri na projektu:

 

Suradnik na projektu:

 

Posredničko tijelo 1. razine:

 

Posredničko tijelo 2. razine:

 

Projekt IPAK usmjeren je na jačanje kapaciteta OCD-a i razvoj modela novih / inovativnih socijalnih usluga

Provedba projekta: 

– od 29.12.2014.

– do 28.12. 2015.

– 12 mjeseci

Ukupni iznos bespovratnih sredstava:

 

749.852,27 kn

 

Opći cilj projekta:

 

doprinijeti učinkovitosti i sposobnosti OCD-a u pružanju socijalnih usluga djeci i mladima s invaliditetom i njihovim obiteljima.

Specifični ciljevi projekta:

 

unaprijediti sposobnosti OCD-a na području Ličko-senjske, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke županije i Zagreba  za pružanje socijalnih usluga djeci i mladima s invaliditetom i njihovim obiteljima i ojačati međusobnu suradnju OCD-a i  drugih dionika koji djeluju u pružanju socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom i njihovim obiteljima.

Aktivnosti projekta:

 

Jačanje kapaciteta OCD-a

Provest ćemo modularne edukacije djelatnika, članova OCD-a i volontera usmjerene na razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima OCD-a.

Razvoj modela novih / inovativnih socijalnih usluga

Tijekom projekta razvit ćemo nove / inovativne socijalne usluge za djecu s teškoćama u razvoju / mlade s invaliditetom i njihove obitelji.

Suradnja s ostalim dionicima

Dobru praksu i pouke projekta prenijet ćemo na 15 lokalnih OCD-a, te na predstavnike drugih dionika koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga, lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora.

Promidžba i vidljivost

U četiri lokalne sredine organizirat ćemo promocije projekta u svrhu informiranja i podizanja svijesti.

 

Očekivani rezultati

 

I. 10 djelatnika i 4 člana aktivna u upravljanju iz 3 partnerska OCD-a i 1 suradničkog OCD-a osposobljeno za razvoj novih usluga djeci/ mladima s invaliditetom i njihovim obiteljima i za daljnje jačanje OCD-a.

 

II. 60 volontera educirano, a od njih 20 osposobljeno za pružanje novih/inoviranih usluga djeci/mladima s invaliditetom.

 

III. Educirano 40 članova obitelji djece/ mladih s invaliditetom, a od njih 20 osposobljeno za pružanje usluge međusobne podrške.

 

IV. 3 partnerska OCD-a imaju  neophodnu IT opremu za pružanje nove socijalne usluge.

 

V. 3 partnerska OCD-a i 1 suradnički OCD započela su s provedbom najmanje 3 nove/inovirane socijalne usluge u svojim lokalnim zajednicama koje je  koristilo najmanje 20 članova obitelji i 30 djece/mladih s invaliditetom

 

VI. Provedeno najmanje 930 volonterskih sati na pružanju socijalnih usluga i najmanje 50 sati na pružanju tehničke pomoći u organizaciji projektnih aktivnosti, a dobra praksa i pouke projekta prenesena na 15 lokalnih OCD-a.

Projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Udruge roditelja djece s posebnim potrebama ”Put u život”.

 

10.02.2015.