Udruga djece roditelja s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom “Put u život” – PUŽ

Vi nam možete pomoći da budemo brži!

Lista projekata

Lista projekata

Lista projekata PUŽ-a od 2005. godine, ugovorenih temeljem prijave na natječaje tijela lokalne i državne uprave, tvrtki i europskih fondova. Na natječaje smo prijavili više projekata no što smo ih dobili, ali to je sasvim normalno u natječajnim procedurama.

Naravno da svaka prijava projekta na natječaj zahtijeva manji ili veći angažman na pripremi projektnog prijedloga. Neki od projektnih prijedloga sastavljeni su u nekoliko dana, dok je za pripremu većih projekata, naročito onih koje prijavljujemo na europske fondove, potrebno i dva. tri mjeseca.

Svaki projekt treba provesti u skladu s uvjetima donatora, na način da dosegnemo planirane i željene rezultate i ispunimo svrhu koju smo željeli.

Važan dio je izvještavanje o provedenim projektima, opisno i financijsko s potkrepljujućim i prihvatljivim dokazima. Za neke od projekata trebalo je napraviti jedno izvješće, a za neke i više od četiri.

Osim projekata u tablici od 2005. proveli smo i nekoliko projekata koje su sufinancirale domaće i strane pravne osobe temeljem upita/zamolbe za su/financiranje. Radilo se o projektima Senzorne integracije, Floortime-a, Škole svakodnevnih aktivnosti…

Naš veliki projekt koji je samo djelomično u tablici odnosi se na osiguravanje prostora za djelovanje Udruge. Kupnja, adaptacija, uređenje i opremanje, naše, Puževe kućice.

U tablici su reci aktivnih projekata narančasti i boldani.

Tablica u pripremi…

Od osnivanja 1995. do 2004. godine također smo proveli više projekata. Svi oni su arhivirani u našim starim registratorima. Kako nismo imali svoj prostor, snalazili smo se na različite načine. Ipak, i u to vrijeme prikupili smo sredstva i proveli niz projekata od kojih izdvajamo:

– Osnivanje specijaliziranog bibliotečnog odjela – u suradnji s Knjižnicama grada Zagreba – nabava literature iz područja

– Projekt senzomotoričke stimulacije – nositelj projekta bilo je Savjetovalište ERF-a, Zagreb

– Projekt školovanja prvog hipoterapeuta u Hrvatskoj

– Projekt nabave jednog konja za Udrugu ”Krila”

– Projekt “Edukacija roditelja za učinkovito poticanje komunikacijskog razvoja djeteta“

Prema mogućnostima,  kontinuirano smo provodili i:

– Projekt Škole plivanja

– Montessori terapiju 

– ”Mala škola” – senzomotoričku stimulaciju i rehabilitacijski rad

– Rehabilitaciju djece s CP u Zavodu za osposobljavanje invalidne mladeži – Kamnik (SLO)

– Orff glazbenu terapiju

– Kreativne radionice

– Psihološku pomoć roditeljima

Donacijama župe u Kusnachtu nekoliko godina smo financirali i organizirali svakodnevni prijevoz djece u vrtiće i škole. 

Projekt koji nam je omogućio inicijalna sredstva za osiguravanje prostora za djelovanje Udruge sufinancirao je CNF (Nizozemska). Tom donacijom kupili smo staru stolarsku radionicu na Ljubljanici, čime je započeo naš veliki projekt ”Puževa kućica”. 

Veliko HVALA 

Svim donatorima, privatnim osobama i tvrtkama, suradnicima, volonterima, članovima ….

Krećemo se, istina puževim koracima, jer prepoznajete vrijednost našeg rada, podržavate nas i pomažete nam. 

Pomažete nam da budemo brži !

I vi nam možete pomoći da budemo brži !


Kako ?